Nghiệp Vụ Sư Phạm Dành Cho Giảng Viên Đại Học, Cao Đẳng

𝐂𝐀̉𝐌 𝐎̛𝐍 𝐐𝐔𝐘́ 𝐇𝐎̣𝐂 𝐕𝐈𝐄̂𝐍 Đ𝐀̃ 𝐓𝐈𝐍 𝐓𝐔̛𝐎̛̉𝐍𝐆 𝐕𝐀̀ 𝐋𝐔̛̣𝐀 𝐂𝐇𝐎̣𝐍 𝐓𝐑𝐔𝐍𝐆 𝐓𝐀̂𝐌 Đ𝐄̂̉ Đ𝐀̆𝐍𝐆 𝐊𝐈́ 𝐇𝐎̣𝐂.
🌊𝐓𝐑𝐔𝐍𝐆 𝐓𝐀̂𝐌 𝐓𝐔̛̣ 𝐓𝐈𝐍 Đ𝐀̀𝐎 𝐓𝐀̣𝐎 𝐂𝐇𝐀̂́𝐓 𝐋𝐔̛𝐎̛̣𝐍𝐆, 𝐔𝐘 𝐓𝐈́𝐍.
🌊𝐇𝐎̣𝐂 𝐏𝐇𝐈́ 𝐑𝐄̉ 𝐍𝐇𝐀̂́𝐓 𝐂𝐀̉ 𝐍𝐔̛𝐎̛́𝐂.
🌊𝐌𝐎̛̉ 𝐋𝐎̛́𝐏 𝐓𝐇𝐔̛𝐎̛̀𝐍𝐆 𝐗𝐔𝐘𝐄̂𝐍 𝐌𝐎̂̃𝐈 𝐓𝐇𝐀́𝐍𝐆, 𝐇𝐎̣𝐂 𝐎𝐍𝐋𝐈𝐍𝐄 𝐕𝐀̀ 𝐓𝐇𝐈 𝐎𝐍𝐋𝐈𝐍𝐄.
--------------------------------------------------------------------------
🎊🎊GIẢM HỌC PHÍ DUY NHẤT TRONG THÁNG 7/2022 (HỌC PHÍ RẺ NHẤT CẢ NƯỚC)
👉 𝑮𝑰𝑨̉𝑴 𝟐𝟬𝟬.𝟬𝟬𝟬₫/𝑯𝑽 𝑯𝑶̣𝑪 𝑷𝑯𝑰́ 𝑲𝑯𝑰 Đ𝑨̆𝑵𝑮 𝑲𝑰́ trong tháng 7/2022
👉𝑮𝑰𝑨̉𝑴 𝟑𝟬𝟬.𝟬𝟬𝟬₫/𝑯𝑽 𝑯𝑶̣𝑪 𝑷𝑯𝑰́ 𝑲𝑯𝑰 Đ𝑨̆𝑵𝑮 𝑲𝑰́ 𝑵𝑯𝑶́𝑴 𝑻𝑼̛̀ 5 𝑵𝑮𝑼̛𝑶̛̀𝑰.
--------------------------------------------------------------------------
🎊 𝟎𝟖/𝟎𝟕/𝟐𝟎𝟐𝟐 𝐊𝐇𝐀𝐈 𝐆𝐈𝐀̉𝐍𝐆 𝐋𝐎̛́𝐏 𝐍𝐆𝐇𝐈𝐄̣̂𝐏 𝐕𝐔̣ 𝐒𝐔̛ 𝐏𝐇𝐀̣𝐌 𝐂𝐇𝐎 𝐆𝐈𝐀̉𝐍𝐆 𝐕𝐈𝐄̂𝐍 Đ𝐀̣𝐈 𝐇𝐎̣𝐂 𝐂𝐀𝐎 Đ𝐀̆̉𝐍𝐆 𝐊𝟎𝟕.𝟐𝟎𝟐𝟐 𝐎𝐍𝐋𝐈𝐍𝐄 (𝐇𝐎̣𝐂 𝐎𝐍𝐋𝐈𝐍𝐄 𝐕𝐀̀ 𝐓𝐇𝐈 𝐎𝐍𝐋𝐈𝐍𝐄)
📌Đối tượng học:
(Tùy vào mục đích sử dụng)
👉Người tốt nghiệp đại học trở lên, chưa qua bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm và có nguyện vọng trở thành giảng viên giảng dạy trong các cơ sở giáo dục Cao Đẳng - Đại Học.
👉Giảng dạy tại trung tâm, mở trung tâm chỉ có yêu cầu chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm.
👉Giảng dạy tại trường cấp 1,2,3 công lập, dân lập hay dạy hợp đồng bên trường chỉ có yêu cầu chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm.

🌀 𝐊𝐡𝐚𝐢 𝐠𝐢𝐚̉𝐧𝐠: 15/𝟎𝟕/𝟐𝟎𝟐𝟐
🌀 𝐂𝐚 𝐡𝐨̣𝐜: 𝐓𝐨̂́𝐢 𝟐 -𝟒- 𝟔(𝐭𝐮̛̀ 𝟏𝟗𝐡-𝟐𝟏𝐡𝟑𝟎 - tuần học 2-3 buổi)
🌀 𝐇𝐨̣𝐜 𝐨𝐧𝐥𝐢𝐧𝐞: 𝐪𝐮𝐚 𝐩𝐡𝐚̂̀𝐧 𝐦𝐞̂̀𝐦 𝐆𝐨𝐨𝐠𝐥𝐞 𝐌𝐞𝐞𝐭
🌀 𝐇𝐨̣𝐜 𝐩𝐡𝐢́: 𝟐.𝟓𝟎𝟎.𝟎𝟎𝟎₫ (HP CHƯA GIẢM)
💥 𝐔̛𝐮 đ𝐚̃𝐢: 𝐠𝐢𝐚̉𝐦 👉 𝟐.𝟑𝟬𝟬.𝟬𝟬𝟬₫
💥𝙃𝘼̣𝙉 𝐂𝐔𝐎̂́𝐈 𝘾𝙃𝙊̂́𝙏 𝘿𝘼𝙉𝙃 𝙎𝘼́𝘾𝙃: 13/𝟎𝟕/𝟐𝟎𝟐𝟐

📌Chương trình học:
👉Giáo dục học đại cương
👉Giáo dục đại học thế giới và Việt Nam
👉Đánh giá trong giáo dục đại học
👉Tâm lí học đại cương
👉Phát triển chương trình và tổ chức quá trình đào tạo đại học
👉Tâm lý học dạy học đại học
👉Lý luận dạy học đại học
👉Sử dụng phương tiện kĩ thuật và công nghệ trong dạy học đại học
👉Giao tiếp sư phạm
👉Nâng cao chất lượng tự học.

📌 Hồ sơ đăng ký gồm:
👉 2 bản phiếu đăng ký học( theo mẫu), điền đầy đủ thông tin,
👉 4 ảnh 3x4( ghi rõ họ tên ,ngày sinh và nơi sinh sau ảnh),
👉 2 bản CMT/ CCCD photo công chứng,
👉 2 bản BTN cao nhất( ít nhất Đại Học trở lên) photo công chứng,
👉 1 bản giấy khai sinh bản sao hoặc công chứng.

🪡 Học xong sẽ được cấp chứng chỉ đúng theo quy định của BGD & ĐT.

🌻THÔNG TIN CHI TIẾT KHOÁ HỌC VUI LÒNG LIÊN HỆ:
📞𝐇𝐨𝐭𝐥𝐢𝐧𝐞: 𝟎𝟗𝟖𝟓 𝟖𝟔 𝟖𝟔 𝟕𝟏
☎️ 𝐙𝐚𝐥𝐨: 𝟎𝟗𝟑𝟓 𝟎𝟔 𝟏𝟓 𝟎𝟓 (𝐌𝐫𝐬. 𝐇𝐮𝐲𝐞̂̀𝐧 - 𝐏.Đ𝐚̀𝐨 𝐭𝐚̣𝐨)
☘️Đ𝐢̣𝐚 𝐜𝐡𝐢̉ 𝐭𝐫𝐮𝐧𝐠 𝐭𝐚̂𝐦 & 𝐭𝐢𝐞̂́𝐩 𝐧𝐡𝐚̣̂𝐧 𝐡𝐨̂̀ 𝐬𝐨̛: 𝟓𝟑 𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞̂̃𝐧 𝐇𝐮̛̃𝐮 𝐃𝐚̣̂𝐭, 𝐏.𝐇𝐨𝐚̀ 𝐂𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐁𝐚̆́𝐜, 𝐐.𝐇𝐚̉𝐢 𝐂𝐡𝐚̂𝐮, 𝐓𝐏.Đ𝐚̀ 𝐍𝐚̆̃𝐧g.