VĂN THƯ LƯU TRỮ - NGHIỆP VỤ XUẤT NHẬP KHẨU

Trang chủ  >> VĂN THƯ LƯU TRỮ - NGHIỆP VỤ XUẤT NHẬP KHẨU
Đào Tạo Văn Thư Lưu Trữ Tại Đà Nẵng

Đào Tạo Văn Thư Lưu Trữ Tại Đà Nẵng

Sau khi hoàn thành khóa học, học viên sẽ tham dự kỳ thi cấp chứng chỉ cuối khóa. Những học viên đạt yêu cầu được  cấp “ Chứng chỉ nghiệp vụ văn thư lưu trữ” theo quy định.