• Khóa học quản trị khách sạn Ở Đà Nẵng

    Khóa học quản trị khách sạn tại Đà Nẵng - Học viên sẽ được trang bị những kiến thức cơ bản về nghiệp vụ quản lý khách sạn
    Sau khi hoàn thành khóa học nghiệp vụ quản trị khách sạn , học viên sẽ được cấp chứng chỉ nghiệp vụ quản trị khách sạn điều kiện để xin việc làm hoặc nâng cấp sao tại các khách sạn,resort lớn
    Chứng chỉ nghiệp vụ quản trị khách sạn có giá trị trên toàn quốc và không có thời hạn.
     

    Chi tiết >>