• Nghiệp Vụ Sư Phạm Dành Cho Giảng Viên Đại Học, Cao Đẳng

  TRUNG TÂM CHIÊU SINH LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM GIẢNG VIÊN ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG ONLINE (Khai giảng liên tục hàng tháng)
  GIẢM HỌC PHÍ DUY NHẤT TRONG THÁNG 7/2022 (HỌC PHÍ RẺ NHẤT CẢ NƯỚC)
  𝑮𝑰𝑨̉𝑴 𝟐𝟬𝟬.𝟬𝟬𝟬₫/𝑯𝑽 𝑯𝑶̣𝑪 𝑷𝑯𝑰́ 𝑲𝑯𝑰 Đ𝑨̆𝑵𝑮 𝑲𝑰́ trong tháng 7/2022
  𝑮𝑰𝑨̉𝑴 𝟑𝟬𝟬.𝟬𝟬𝟬₫/𝑯𝑽 𝑯𝑶̣𝑪 𝑷𝑯𝑰́ 𝑲𝑯𝑰 Đ𝑨̆𝑵𝑮 𝑲𝑰́ 𝑵𝑯𝑶́𝑴 𝑻𝑼̛̀ 5 𝑵𝑮𝑼̛𝑶̛̀𝑰.
  --------------------------------------------------------------------------
  𝐊𝐡𝐚𝐢 𝐠𝐢𝐚̉𝐧𝐠: 𝟏𝟓/𝟎𝟕/𝟐𝟎𝟐𝟐
  𝐂𝐚 𝐡𝐨̣𝐜: 𝐓𝐨̂́𝐢 𝟐 -𝟒- 𝟔(𝐭𝐮̛̀ 𝟏𝟗𝐡-𝟐𝟏𝐡𝟑𝟎 - tuần học 2-3 buổi)
  𝐇𝐨̣𝐜 𝐨𝐧𝐥𝐢𝐧𝐞: 𝐪𝐮𝐚 𝐩𝐡𝐚̂̀𝐧 𝐦𝐞̂̀𝐦 𝐆𝐨𝐨𝐠𝐥𝐞 𝐌𝐞𝐞𝐭
  𝐇𝐨̣𝐜 𝐩𝐡𝐢́: 𝟐.𝟓𝟎𝟎.𝟎𝟎𝟎₫ (HP CHƯA GIẢM)
  𝐔̛𝐮 đ𝐚̃𝐢: 𝐠𝐢𝐚̉𝐦 𝟐.𝟑𝟬𝟬.𝟬𝟬𝟬₫ 𝙃𝘼̣𝙉 𝐂𝐔𝐎̂́𝐈 𝘾𝙃𝙊̂́𝙏 𝘿𝘼𝙉𝙃 𝙎𝘼́𝘾𝙃: 𝟏𝟑/𝟎𝟕/𝟐𝟎𝟐𝟐

  THÔNG TIN CHI TIẾT KHOÁ HỌC VUI LÒNG LIÊN HỆ:
  𝐇𝐨𝐭𝐥𝐢𝐧𝐞: 𝟎𝟗𝟖𝟓 𝟖𝟔 𝟖𝟔 𝟕𝟏
  𝐙𝐚𝐥𝐨: 𝟎𝟗𝟑𝟓 𝟎𝟔 𝟏𝟓 𝟎𝟓 (𝐌𝐫𝐬. 𝐇𝐮𝐲𝐞̂̀𝐧 - 𝐏.Đ𝐚̀𝐨 𝐭𝐚̣𝐨)
  Đ𝐢̣𝐚 𝐜𝐡𝐢̉ 𝐭𝐫𝐮𝐧𝐠 𝐭𝐚̂𝐦 & 𝐭𝐢𝐞̂́𝐩 𝐧𝐡𝐚̣̂𝐧 𝐡𝐨̂̀ 𝐬𝐨̛: 𝟓𝟑 𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞̂̃𝐧 𝐇𝐮̛̃𝐮 𝐃𝐚̣̂𝐭, 𝐏.𝐇𝐨𝐚̀ 𝐂𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐁𝐚̆́𝐜, 𝐐.𝐇𝐚̉𝐢 𝐂𝐡𝐚̂𝐮, 𝐓𝐏.Đ𝐚̀ 𝐍𝐚̆̃𝐧g

  Chi tiết >>