LỊCH KHAI GIẢNG MỚI NHẤT

 
LỊCH KHAI GIẢNG MỚI NHẤT – VUI LÒNG LIÊN HỆ
- Du lịch + Sơ cấp nghề: 0969 642 661(Mr. Bảo Toàn)
- Kế toán + Khai hải quan: 0985 86 86 73(Ms. Tuyết Trinh)
- Xuất nhập khẩu, Văn thư, nấu chè ,cháo DD: 0978 86 86 53(Ms. Lành
- Quản trị kinh doanh, QT kho hang, XBBH, Thông tin thư viện: 0978 868 672(Ms. Tuyết)
- Nghiệp vụ sư phạm giảng viên, mầm non, dạy nghề, QLMN, QLGD: 0985 86 86 71(Ms. Huyền)
STT CHƯƠNG TRÌNH HỌC KHAI GIẢNG HỌC PHÍ
1
Nghiệp vụ HDV Du lịch
Ca học:
Tối 2/4/6(18h – 20h30)
2.500.000 =>2.300.000đ
                (chưa bao gồm LPT + chi phí đi thực tế)
2
Lớp Ôn thi HDV Du lịch
Liên hệ 1.600.000đ (Bao gồm LPT+CC)
3
Lớp Ôn thi Điều hành Du lịch NĐ - QT
Liên hệ 2.000.000đ(Bao gồm LPT+CC)
4
Nghiệp vụ Buồng phòng
Ca học: T246; T357
(18h – 20h30)
3000.000đ => 2.500.000đ
5
Nghiệp vụ Lễ tân khách sạn
Ca học: T246; T357
(18h – 20h30)
2.500.000đ => 2.500.000đ
6
Nghiệp vụ Quản trị khách sạn
Ca học: T246; T357
(18h – 20h30)
3.000.000đ => 2.500.000đ
7
Lớp Kế toán trưởng Hành chính sự nghiệp
Ca học : Chủ nhật 3.000.000đ => 2.800.000đ
8
Lớp Kế toán trưởng Doanh nghiệp
Ca học T2/4/6(18h – 20h30) 2.700.000đ => 2.500.000đ
9
Lớp Nghiệp vụ khai hải quan điện tử
Ca học : Chủ nhật 3.500.000đ => 3.300.000đ
10
Nghiệp vụ kinh doanh xuất nhập khẩu
Ca học: T246; T357
(18h – 20h30)
3.000.000đ
11
Nghiệp vụ Quản trị kinh doanh
Ca học: T246; T357
(18h – 20h30)
3.000.000đ
12 Thông tin thư viện Ca học T7+CN(cả ngày) 3.000.000đ
13 Xoa bóp bấm huyệt – Vật lý trị liệu Ca học T7+CN(cả ngày) 4.000.000đ
14
Lớp Nấu cháo dinh dưỡng
Ca học : Chủ nhật 4.000.000đ
15 Lớp Nấu chè

 
KG liên tục 4.000.000đ
16
Lớp Văn Thư Lưu Trữ
Ca học T7+CN(cả ngày) 2.500.000đ
17
Nghiệp vụ sư phạm Giảng viên CĐ-ĐH
HỌC ONLINE
(Ca học: T2/4/6; T7+CN)
2.500.000đ =>2.400.000Đ
18 Nghiệp vụ sư phạm mầm non HỌC ONLINE
(Ca học: T2/4/6; T3/5/7;  T7+CN)
2.500.000đ =>2.400.000Đ
19 Quản lý mầm non HỌC ONLINE
(Ca học: T2/4/6; T3/5/7;  T7+CN)
3.000.000đ =>2.900.000Đ
20 Quản lý giáo dục HỌC ONLINE
(Ca học: T2/4/6; T3/5/7;  T7+CN)
3.000.000đ =>2.900.000Đ
21 Nghiệp vụ sư phạm dạy nghề HỌC ONLINE
(Ca học: T2/4/6; T3/5/7;  T7+CN)
2.500.000đ =>2.400.000Đ
22 Nấu ăn yêu cầu: MÓN ỐC, HẢI SẢN KG liên tục 3.000.000 => 8.000.000Đ